Pembagaian Hadits

Pembagaian Hadits

Sunnah terbagi menjadi 3 bagian

  1. Sunnah Qauliyah (perkataan) contoh : segala amal itu mengikuti niat (orang yang menatkan) H. R Bukhori Muslim.
  2. Sunnah Fi’ilyah contohnya cara-cara mendirikan shalat, cara-cara mengerjakan amalan haji, adab berpuasa dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah.
  3. Sunah Taqririyah membenarkan atau tida mengingkari sesuatu yang di perlukan oleh seorang sahabat (orang yang mengikuti ayaira dihadapan Nabi), atau diberikan kepada baeliau, lalu tidak menyanggah, atau tidak menyalahkan atau menunjukan bahwa beliau meridhainya, contoh ialah : Nabi

membenarkan istihad para sahabat mengenai urusan mereka bersembahyang ashar di Bani Quraidhah, nabi bersabda : Jangan seeorang kamu bersembahyang, melainkan di Bani Quraidhah..

  1. Hamiyah artinya cita-cita, keinginan Nabi Muhammad saw.
  1. Landasan Sunnah Sebagai Sumber Syari’ah
  2. Unsur iman diantara rukun islam ialah percaya bahwa Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul.
  3. Al-Qur’an dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia supaya mengikuti jejak Rasul Sunnah Nya.
  4. Asunnah Nabi pernah berkata di hadapan khalayak ramai di padang arafah ketika beliau (haji wada) beliau bersabda : telah aku tinggalkan bagimu dua perkara yang berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selamanya yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah

 

Recent Post